« ข้อบังคับสโมสรบุคลากร »
« คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ »
« ติดต่อสโมสรบุคลากร »
« ดาวโหลดใบสมัคร »
  Menu : หน้าหลัก
  • กิจกรรมเพื่อสังคม   
     และจัดหารายได้
  • กิจกรรมแสดงน้ำใจ
  • ความสัมพันธ์ของสมาชิก
  • การแข่งขันกีฬาบุคลากร
  • จัดเลี้ยงและสังสรรค์
  สิทธิของสมาชิก

 
 
 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 รายชื่อสมาชิกสโมสรบุคลากร
 «
 «
 «
  กิจกรรมที่น่าสนใจ
 « งานเกษียณอายุการปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2557
 « งานเลี้ยงสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
 « งานโบว์ลิ่งการกุศล สโมสรบุคลากร
 « รายงานการจัดการโบว์ลิ่ง
 «
 

มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสนต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Copyright © 2014 BuraphaUniversity